Page Loading...

Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno iným.

Charles Dickens

Aktuality

Iniciatíva: SILA RODINY

21.11.2022 - V pondelok sme zorganizovali v Banskej Bystrici pomyselný okrúhly stôl, ktorého hlavnou myšlienkou bolo, aby sme všetci spoločne - nadácie, organizácie, združenia ale aj dotknuté rezorty spolupracovali a koordinovali riešenia, ako čo najlepšie pomôcť rodinám v kríze.