Page Loading...

Kontakty

Nadácia J&T

Nadácia bola založená dňa 26. septembra 2006 a zapísaná bola Ministerstvom vnútra SR do registra nadácií dňa 12. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/851.

IČO: 30868513

ADRESA

Nadácia J&T
Dvořákovo nábrežie 10 (River Park)
811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 5941 8304
nadaciajt@nadaciajt.sk

NADÁCIA NA INTERNETE

www.nadaciajt.sk

  Facebook

ČÍSLA ÚČTOV

SK45 8320 0000 0012 2221 2222

SK19 8320 0000 0012 1211 1110 (účet kampane Family)

Radi by sme Vás informovali, že ako nadácia máme pri prijímaní darov radu povinností. Obzvlášť musíme vo výročnej správe uviesť údaje o právnických a fyzických osobách, ktoré poskytli nadácii dar s hodnotou vyššou ako 331 EUR. Pokiaľ budete chcieť zachovať anonymitu, stačí nám poslať písomnú žiadosť o zachovanie anonymity. 

Tím Nadácie J&T

Ing. Miroslava Šemberová
riaditeľka
Tel.: +421 2 594 18 304
Mobil: +421 903 650 024
semberova@nadaciajt.sk

Ing. Viera Mamojková
zástupkyňa riaditeľky, odborná pracovníčka pre oblasť Náhradná starostlivosť
Tel.: +421 2 5941 8141
Mobil: +421 911 910 066
mamojkova@nadaciajt.sk

Mgr. Art. Andrea Kadanec
odborná pracovníčka pre oblasť Pomoc ohrozeným rodinám s deťmi
Tel.: +421 2 594 18 411
Mobil: +421 903 416 736
andrea.kadanec@nadaciajt.sk

Zuzana Roth
odborná pracovníčka pre oblasť Rodiny so znevýhodneným členom
Tel.: +421 2 594 18 532
Mobil: +421 911 915 093
roth@nadaciajt.sk

Mgr. Nikola Čorbová
administratívna pracovníčka/office manažérka
Tel.: +421 594 184 416
Mobil: +421 911 919 039
nikola.corbova@nadaciajt.sk