Page Loading...

Informácie o cookies

Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

Nadácia J&T, IČO: 30868513, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava (ďalej len „Nadácia“) týmto ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje subjekty údajov o spracovaní osobných údajov.

V prípade dotazov súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obracať na: nadaciajt@nadaciajt.sk.​

Čo sú to cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači Vášho zariadenia, keď vstúpite na stránku a zhromažďujú sa informácie o Vás, o Vašich jednotlivých preferenciách alebo Vami používaných zariadeniach. Tieto informácie slúžia predovšetkým k uľahčeniu internetových stránok, ich rozvoja a získaniu prehľadu o ich využívaných funkciách. 

Aký právny titul nadácia využívá pre spracovanie cookies?

Nadácia spracováva súbory cookies na základe oprávneného záujmu. Ostatné cookies spracováva iba na základe Vášho súhlasu. Váš súhlas je dobrovoľný, teda ho môžete kedykoľvek odvolať. Svoje cookies si môžete kedykoľvek prenastaviť podľa svojich preferencií v sekcii nastavenia cookies: Nastavenie cookies

Zoznam súborov cookies

Technické cookies

Technické cookies sú na webových stránkach Nadácie využívané k ich fungovaniu. Tento typ cookies neukladá žiadne Vaše osobné údaje, podľa ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Z dôvodu ich nevyhnutnosti nie je však možné technické cookies odmietnuť. 

Názov Popis
algoliasearch-client-js Tieto cookies optimalizuje užívateľovi interné vyhľadávanie na webe pre rýchle výsledky.
PHPSESSID Zachováva stavy užívateľov naprieč požiadavky stránky.
JSESSIONID Zachováva stavy užívateľov naprieč požiadavky stránky.
CookiesEnabled Ukladá zvolené nastavenie pre prijímanie cookies
ServerID Tento súbor cookies slúži k priradeniu návštevníka ku konkrétnemu serveru – táto funkcia je nevyhnutná pre funkčnosť webovej stránky.
_fund_compare_list_ Pre správnu funkciu porovnania fondov.
nette-browser Cookie používané tzv. Nette framework pre účely monitorovania session.
cd Slúži k správnej funkcii formulára.

Štatistické cookies

Štatistické cookies slúžia k zisťovaniu návštevnosti stránok a najmä časti stránok, ktoré sú najobľúbenejšie. Prostredníctvom týchto informácií Nadácia upravuje stránky k čo najväčšej spokojnosti užívateľov. Pokiaľ týmto cookies neudelíte súhlas, Nadácia nie je oprávnená ich spracovávať, teda bude mať Nadácia vylepšovanie stránok sťažené.

Názov Popis Poskytovateľ
dc_gtm_UA-# Načítá GA script pres GTM. Google Inc.
_gat_gtag_UA_# Definuje unikátne ID pre užívateľov k sledovaniu webovej analytiky. Google Inc.
_ga Definuje unikátne ID pre užívateľov k sledovaniu webovej analytiky. Google,Inc.
_gali Definuje unikátne ID pre užívateľov k sledovaniu webovej analytiky. Google,Inc.
_gid Definuje unikátne ID pre užívateľov k sledovaniu webovej analytiky. Google Inc
collect Odosiela údaj o návštevníkovi a sleduje ho naprieč zariadením a marketingových kanálov Google,Inc.

Nastavení cookies

Technické cookies

Technické cookies sú na webových stránkach Nadácie využívané k ich správnemu fungovaniu. Tento typ cookies neukladá žiadne Vaše osobné údaje, podľa ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Z dôvodu ich nevyhnutnosti nie je však možné technické cookies odmietnuť.

Štatistické cookies

Štatistické cookies slúžia k zisťovaniu návštevnosti stránok a najmä časti stránok, ktoré sú najobľúbenejšie. Prostredníctvom týchto informácií Nadácia upravuje stránky k čo najväčšej spokojnosti užívateľov. Pokiaľ týmto cookies neudelíte súhlas, Nadácia nie je oprávnená ich spracovávať, najmä bude mať vylepšenie stránok sťažené.