Page Loading...

Hospicová starostlivosť

Hospicová starostlivosť ponúka ťažko chorým (väčšinou v terminálnom štádiu života) a ich blízkym účinnú pomoc, kedy sú už prostriedky klasickej medicíny, sily a schopnosti najbližšieho okolia starať sa o chorého nedostačujúce. Táto starostlivosť nerieši len bolesť a utrpenie samotných pacientov, ale zároveň pomáha ich blízkym zvládať nadmernú psychickú a fyzickú záťaž pri intenzívnej starostlivosti o svojho blízkeho. Naša pomoc smeruje k terénnym hospicom. Prispievame predovšetkým na mzdy pracovníkov.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie poskytujúce služby, ktoré umožňujú ľuďom stráviť posledné chvíle svojho života v kruhu rodiny. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok behom celého kalendárneho roka.

Zameriavame sa predovšetkým na podporu organizácií, s ktorými už máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Podľa čoho vyberáme? Čo je pre nás dôležité?

  • Zameriavame sa na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
  • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
  • Organizácie, ktoré vedia odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to čo robíme funguje?
  • Organizácie, ktoré sa neboja osvetových projektov, inovácií a prenosu overenej, dobrej, zahraničnej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby a priamo do žiadosti doložiť vyplnený rozpočet týkajúci sa projektu, ktorý nájdete TU.

Komu sme prispeli:

Viac informácií o podporených organizáciách nájdete vo výročných správach.