Page Loading...

Ľudia chorí a s hendikepom

Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s hendikepom tak, aby sa mohli vzhľadom k svojmu zdravotnému obmedzeniu, čo najlepšie zapojiť späť do bežného života. V rámci oblasti Ľudia chorí a s hendikepom prispievame ako rodinám s nezaopatrenými deťmi, tak právnickým osobám poskytujúcim ľuďom s rôznym typom ochorenia či postihnutia podporné služby inkluzívneho charakteru. 

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa vplyvom ochorenia či hendikepu niektorého člena rodiny (rodiča alebo dieťaťa) ocitli v nepriaznivých sociálnych alebo finančných podmienkach. Pretože svoju situáciu aktívne riešia, potrebujú ďalšiu podporu pre zachovanie funkčnosti rodiny. Podpora tak smeruje k uľahčeniu starostlivosti o chorého alebo hendikepovaného člena rodiny, ku zvýšeniu jeho sebestačnosti a uľahčeniu zapojenia sa do bežného spôsobu života.

 

V oblasti Ľudia chorí a s hendikepom prispievame predovšetkým na:

 • mechanické vozíky – príspevok do sumy 650 €
 • príslušenstvo k vozíku – príspevok do sumy 300 €
 • elektrický vozík – príspevok do sumy 2 000 €
 • kočík – príspevok do sumy 650 €
 • schodolez, stropný zdvihák, plošina, výťah – príspevok do sumy 500 
 • terapie Lokomat, Armeo a CombofitRehabilitačnom centre Harmony v Bratislave
 • canisterapia v Physio Canis, o. z. v Žiline
 • hipoterapia v OZ Hypossko v Trnave - Modranke
 • bezbariérové úpravy – príspevok do sumy 2 000 € (nehnuteľnosť, ktorej sa úpravy týkajú, musí byť v osobnom vlastníctve žiadateľa)
 • kochleárny implantát – príspevok do sumy 1 660 €
 • MOTOmed  - maximálny príspevok je 40 % z hodnoty pomôcky (max. ale 2 000 €)
 • iné pomôcky ako špeciálna autosedačka, špeciálna posteľ alebo matrac, chodítko, príslušenstvo ku kochleárnemu implantátu, biolampa, kyslíkový koncentrátor, lupy pre nevidiacich – príspevok do sumy 500€

 

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr než sa pustíte do vyplňovania žiadosti, prosím skontrolujte si, či máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotokópie dokumentov) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletne vyplnenej žiadosti a zaslania všetkých potrebných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

V prípade, že si nebudete vedieť rady s podaním žiadosti, obráťte sa na svojho sociálneho pracovníka alebo na kontaktného pracovníka organizácie, s ktorou spolupracujete.

K posúdeniu Vašej žiadosti je potrebné:

Ostatné informácie a podmienky príspevku z Nadácie J&T nájdete TU.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením, či dlhodobo chorým členom domácnosti. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok behom celého kalendárneho roka.

Zameriavame sa predovšetkým na podporu organizácií, s ktorými už máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Podľa čoho vyberáme? Čo je pre nás dôležité?

 • Zameriavame sa na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
 • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
 • Organizácie, ktoré vedia odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to čo robíme funguje?
 • Organizácie, ktoré sa neboja osvetových projektov, inovácií a prenosu overenej, dobrej, zahraničnej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby a priamo do žiadosti doložiť vyplnený rozpočet týkajúci sa projektu, ktorý nájdete TU.