Page Loading...

Náhradná rodinná starostlivosť

Nadácia J&T podporuje náhradné rodiny, ktoré prijali dieťa/deti, ktoré nemôžu z akéhokoľvek dôvodu vyrastať v biologickej rodine. Biologickú rodinu im nahrádza náhradná rodina, ktorá im poskytuje náhradný domov a v ňom spoznávajú hodnotu rodiny.

Priali by sme si, umožniť čo najväčšiemu počtu detí, ktoré zo závažných dôvodov nemôžu žiť v pôvodnej rodine, vyrastať v náhradnej rodine.

Náhradní rodičia vykonávajú veľmi záslužnú prácu, poskytujú deťom domov i svoju lásku, a to si veľmi vážime.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáhame konkrétnym náhradným rodinám s nezaopatrenými deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti v nasledujúcich formách:

 • náhradná osobná starostlivosť (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby)
 • pestúnska starostlivosť
 • poručníctvo
 • dočasné zverenie
 • iné

Príspevky pre konkrétne náhradné rodiny sa odvíjajú od formy náhradnej starostlivosti, počtu i zdravotného stavu detí a ďalej od finančnej situácie rodiny. Príspevky smerujú predovšetkým na podporu zverených detí.

Náhradným rodinám prispievame predovšetkým na:

 • okuliare, zubný strojček, operácia zubov
 • bezbariérová úprava, kompenzačné pomôcky
 • nákup pomôcok pre deti do školy, krúžky, záujmové aktivity, vzdelávací kurz
 • internát (náklady spojené so vzdelávaním)
 • nákup základných spotrebičov a vybavenia detskej izby (posteľ, skrine, stoličky a iné)
 • úhradu nájmu vrátane služieb spojených s bývaním
 • depozit
 • vykurovanie (drevo, uhlie, brikety)
 • vzdelávanie a osamostatnenie sa mladých dospelých z náhradnej rodinnej starostlivosti ( napr. vodičský preukaz, odborné vzdelávacie kurzy)

 

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr než sa pustíte do vyplňovania žiadosti, skontrolujte si, či máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotokópie dokumentov) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletnej, pravdivo vyplnenej žiadosti a zaslania potrebných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

V prípade, že si nebudete vedieť rady s podaním žiadosti, obráťte sa na svojho sociálneho pracovníka.

K posúdeniu Vašej žiadosti je potrebné:

Ostatné potrebné informácie a podmienky k príspevku z Nadácie J&T nájdete TU.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby náhradným rodinám. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok behom celého kalendárneho roka.

Zameriavame sa predovšetkým na podporu organizácií, s ktorými už máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Podľa čoho vyberáme? Čo je pre nás dôležité?

 • Zameriavame sa na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
 • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
 • Organizácie, ktoré vedia odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to čo robíme funguje?
 • Organizácie, ktoré sa neboja osvetových projektov, inovácií a prenosu overenej, dobrej, zahraničnej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby a priamo do žiadosti doložiť vyplnený rozpočet týkajúci sa projektu, ktorý nájdete TU.