Page Loading...

Osveta a vzdelávanie

Nadácia J&T dlhodobo podporuje osvetu a vzdelávanie odborníkov v neziskovom sektore. Kontinuálne kvalitné a pritom dostupné vzdelávanie považujeme za jednu zo základných podmienok pre efektívnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré so svojimi aktivitami podieľajú na profesionalizácii neziskového sektora a svojou činnosťou podporujú deinštitucionalizáciu systému starostlivosti o ohrozené deti. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok behom celého kalendárneho roka.

Zameriavame sa predovšetkým na podporu organizácií, s ktorými už máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Podľa čoho vyberáme? Čo je pre nás dôležité?

  • Zameriavame sa na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
  • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
  • Organizácie, ktoré vedia odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to čo robíme funguje?
  • Organizácie, ktoré sa neboja osvetových projektov, inovácií a prenosu overenej, dobrej, zahraničnej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby a priamo do žiadosti doložiť vyplnený rozpočet týkajúci sa projektu, ktorý nájdete TU.

Komu sme prispeli:

Viac informácií o podporených organizáciách nájdete vo výročných správach.