Page Loading...

Pomoc v núdzi

Nadácia J&T pomáha ohrozeným rodinám s deťmi a ďalej organizáciám, ktoré spolupracujú s rodinami a poskytujú im nevyhnutné služby, ideálne v ich prirodzenom prostredí.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuálnej podpory pomáhame rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej situácie. Rodiny vzniknutú situáciu aktívne riešia a predovšetkým potrebujú určitú podporu na udržanie i zaistenie stabilného bývania, vrátane nutných potrieb pre zdravý rozvoj a vzdelanie detí.

V oblasti Pomoc v núdzi prispievame predovšetkým na:

  • nákup pomôcok pre deti do školy, krúžky
  • nákup základných spotrebičov a vybavenia detskej izby (posteľ, skrine, stoličky a iné)
  • úhradu nájmu vrátane služieb spojených s bývaním
  • depozit
  • vykurovanie (drevo, uhlie, brikety)

Maximálna výška príspevku je 1 200 eur.

 

Ako požiadať o príspevok?

Vážení žiadatelia, skôr než sa pustíte do vyplňovania žiadosti, skontrolujte si,  či máte všetky potrebné dokumenty, aby ste ich mohli k žiadosti nahrať (čitateľný sken alebo fotokópie dokumentov) a spolu so žiadosťou odoslať.

Bez kompletnej, pravdivo vyplnenej žiadosti a zaslania potrebných dokumentov nebude možné žiadosť spracovať a bude automaticky zamietnutá.

V prípade, že si nebudete vedieť rady s podaním žiadosti, obráťte sa na svojho sociálneho pracovníka.

K posúdeniu Vašej žiadosti je potrebné:

Ostatné potrebné informácie a podmienky k príspevku z Nadácie J&T nájdete TU.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby ohrozeným rodinám s deťmi. Ak ste taká organizácia, môžete k nám zaslať žiadosť o príspevok behom celého kalendárneho roka.

Zameriavame sa predovšetkým na podporu organizácií, s ktorými už máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu (organizácie podporujeme dlhodobo, zdieľame, sieťujeme, vyhodnocujeme).

Podľa čoho vyberáme? Čo je pre nás dôležité?

  • Zameriavame sa na služby poskytované v prirodzenom prostredí rodiny a na ich dostupnosť.
  • Transparentnosť, dôveryhodnosť, profesionalita, ochota zdieľať skúsenosti z praxe.
  • Organizácie, ktoré vedia odpovedať na otázku: Ako poznáme, že to čo robíme funguje?
  • Organizácie, ktoré sa neboja osvetových projektov, inovácií a prenosu overenej, dobrej, zahraničnej praxe do slovenského prostredia.

Pre podanie žiadosti je potrebné vyplniť online žiadosť pre právnické osoby a priamo do žiadosti doložiť vyplnený rozpočet týkajúci sa projektu, ktorý nájdete TU.